Fysioterapi enligt högkostnadsskydd

Leg. Fysioterapeut Conny Bergqvist är ansluten till Region Östergötland. Det innebär att du med eller utan remiss kan kontakta honom för behandling. Regionens högkostnadsskydd innebär att ett besök kostar 200 kr och när dina totala utgifter för sjukvård inom regionen uppgår till 1150 kr får Du frikort/Frikort gäller.

Inriktningen här är både ortopedisk och neurologisk fysioterapi. Conny har mångårig erfarenhet av undersökning och behandling av besvär från muskler och leder men också neurologisk rehabilitering t ex vid stroke, MS, Parkinsons sjukdom, Cerebral Pares och förvärvade hjärnskador.