Intensiv neurologisk rehabilitering

Intensivträning på Högre Funktion är ett träningskoncept utformat för patienter med neurologiska sjukdomar och skador som CP, Stroke, MS, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskador och förvärvade hjärnskador. Träningen har som fokus att förbättra eller bibehålla funktionen hos patienten och är ledd av en fysioterapeut.

En intensivträningsperiod innehåller 10 träningstillfällen under fyra veckor. Vi erbjuder upplägg både individuellt och i grupp.
Träningen är individanpassad med fokus på specifika mål som patienten fastställer tillsammans med fysioterapeut. I början och i slutet av träningsperioden genomförs funktionella och specifika tester för att utvärdera träningsperioden. Vid behov kan vi erbjuda träningen i hemmiljö.

Möjlighet finns att ansöka om stipendium för kostnaden som är 15 500 kr.

Kontakta oss så kan vi vara behjälpliga med det.